ncodeart

Kom inn!

Scroll ned for å lese mer om oss eller se kommunens oversikt over barnehager i Larvik.

Om OFPB

I front med klokskap og glede

OFPB i Larvik er en synlig og slagkraftig organisasjon. Vi fremmer fellesskap og tilhørighet ved å dele styrkene som den enkelte medlemsbarnehages leder og medarbeider innehar - til det beste for ansatte, barn, foreldre og eiere. Medlemsbarnehagene møtes en gang i måneden. Her utveklser vi erfaringer, tar opp aktuelle saker lokalt og nasjonalt og holder oss faglig oppdatert. Vi er en organisasjon i utvikling og arbeider målrettet. Organisasjonen tar ansvar og bidrar til en positiv utvikling av barnehagene i Larvik. Vi er en nødvendig ressurs i barnehagemiljøet og i kommunen som helhet.

>> Klikk her for kommunens oversikt over alle barnehager i Larvik

Visjon og verdier

Hva preger vår virksomhet?

Vår visjon

Under visjonen «I front med klokskap og glede» har vi tre verdier som skal prege vår virksomhet og styre våre handlinger.

Modige

Vi skal være modige som i betydningen at vi våger, tør og prøver

Ydmyk

Vi skal være ydmyke som i betydningen at vi er rause, romslige og menneskelige

Kraftfull

Vi skal fremstå som en kraftfull organisasjon, i betydningen handlende, engasjerende, synlige

Kontakt

Send oss en melding

Daglig leder: Malene Gjone | Tlf: 908 25 835

Subscribe

Quick notification